Milieurapport 2018

Milieurapport 2018

Martin’s Hotels

Milieurapport 2018

Gegevens 2017

Milieurapport 2018

Gegevens 2017

Milieurapport 2018

Gegevens 2017

ONS ENGAGEMENT

ONS ENGAGEMENT

Groei is belangrijk voor Martin’s Hotels, maar de groep wil daarbij de toekomst van de volgende generaties niet uit het oog verliezen. Daarom ondersteunen we humanitaire en sociale acties en beschermen we het milieu. Ondertussen willen we ook zorg dragen voor onze klanten en waken over het welzijn van onze personeelsleden. Onze hotelgroep investeert al ettelijke jaren in duurzame ontwikkeling, zodat we meerwaarde kunnen creëren met respect voor mens en natuur. We willen iedereen nauw bij dit proces betrekken: personeelsleden, management, klanten, leveranciers en onderaannemers, buren, lokale overheden en de eigenaars van de gebouwen waarin onze hotels gevestigd zijn. Al van bij de oprichting van Martin’s Hotels ondernamen we acties op het vlak van milieu, eerlijke handel, cultureel mecenaat en humanitaire hulp. Om al deze acties te stroomlijnen, werden ze ondergebracht in een coherent overkoepelend project van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit is een uniek project in de Belgische hotelsector. De naam van het project zegt in één zin waar het eigenlijk voor staat: «Tomorrow Needs Today (TNT) ».

Groei is belangrijk voor Martin’s Hotels, maar de groep wil daarbij de toekomst van de volgende generaties niet uit het oog verliezen. Daarom ondersteunen we humanitaire en sociale acties en beschermen we het milieu. Ondertussen willen we ook zorg dragen voor onze klanten en waken over het welzijn van onze personeelsleden. Onze hotelgroep investeert al ettelijke jaren in duurzame ontwikkeling, zodat we meerwaarde kunnen creëren met respect voor mens en natuur. We willen iedereen nauw bij dit proces betrekken: personeelsleden, management, klanten, leveranciers en onderaannemers, buren, lokale overheden en de eigenaars van de gebouwen waarin onze hotels gevestigd zijn. Al van bij de oprichting van Martin’s Hotels ondernamen we acties op het vlak van milieu, eerlijke handel, cultureel mecenaat en humanitaire hulp. Om al deze acties te stroomlijnen, werden ze ondergebracht in een coherent overkoepelend project van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit is een uniek project in de Belgische hotelsector. De naam van het project zegt in één zin waar het eigenlijk voor staat: «Tomorrow Needs Today (TNT) ».

ONZE MILIEUPRESTATIES

ONZE MILIEUPRESTATIES

We zetten de belangrijkste cijfers van de directe milieu-impact van de hele Martin’s Hotelgroep even op een rijtje.

HOTEL BEZETTINGSGRAAD

VERHOGEN VAN :

%

ENERGIEVERBRUIK

Globale energie efficiëntie

ALGEMENE VERMINDERNG VAN :

%

 
DOELSTELLINGEN 2018
 
PRESTATIES 2017
– 11 %
– 23,96 %

Eau

Water

Vermindering van het verbruik

– 14 %
+ 26,03 %

Gaz

Gas

Vermindering van het verbruik

– 9 %
– 16,55 %

Elec

Elektriciteit

Vermindering van het verbruik

+ 30 %
+ 35,33 %

Dechets

Afval

Grotere volume gerecycleerd

 • Vermindering van het verbruik 11% 11%
 • 23,96% 23,96%
 • Vermindering van het verbruik 14% 14%
 • 26,03% 26,03%
 • Vermindering van het verbruik 9% 9%
 • 16,05% 16,05%
 • Grotere volume gerecycleerd 30% 30%
 • 35,33% 35,33%

DOELSTELLING LOKALE AANKOOP VERSE VOEDING EN WATER

DOELSTELLING LOKALE AANKOOP VERSE VOEDING EN WATER

 • Doelstellingen 2018 50% 50%
 • Prestaties 2017 74,43% 74,43%

Het doel is om binnen de economische beperkingen en contractuele afspraken bij voorkeur voedingswaren en water te kopen dat afkomstig is uit een straal van maximum 300km. We kozen als indicator het percentage voeding en water dat lokaal geproduceerd wordt (<300km), vergeleken met de totale aankoop (euro) van voeding en water. Het referentiejaar is hierbij 2014.

Het doel is om binnen de economische beperkingen en contractuele afspraken bij voorkeur voedingswaren en water te kopen dat afkomstig is uit een straal van maximum 300km. Indicator voeding en water : We kozen als indicator het percentage voeding en water dat lokaal geproduceerd wordt (<300km), vergeleken met de totale aankoop (euro) van voeding en water. Het referentiejaar is hierbij 2014.

MOBILITEIT

De activiteiten van onze hotels en restaurants zijn plaatsgebonden. De factor mobiliteit is dus vooral beperkt tot het woon-werkverkeer van het personeel en de verplaatsingen van en naar de hotels door de klanten. Martin’s Hotels kan enkel ingrijpen op zijn eigen wagenpark. Daarnaast kunnen we enkel campagnes voeren naar het personeel zonder bedrijfswagen en naar onze klanten om hen aan te zetten om het openbaar vervoer te gebruiken.

ONDERSTEUNEND VAN DE ABONNEMENTSKOSTEN

BIJ DE NMBS

%

ONDERSTEUNEND VAN DE ABONNEMENTSKOSTEN

VOOR HET STEDELIJK OPENBAAR VERVOER

%

percentage van het personeel dat gebuik maakt van het openbaar vervoer of dat te voet of met de fiets komt werken

%

CO2 UITSTOOT van de bedrijfswagens

 • Doelstellingen 2018 65% 65%
 • Prestaties 2011 – 2017 83% 83%

MILIEU-INITIATIEVEN

MILIEU-INITIATIEVEN

ACTIES IN SAMENWERKING MET HET PERSONEEL

Dankzij de Milieupas konden, voor elkeen van de verschillende beroepscategorieën, goede praktijken worden vastgesteld die elke betrokken medewerker in zijn/haar dagdagelijkse werking moet kunnen toepassen om zo het verbruik van  water en energie   en het produceren van afval te verminderen.

ACTIES IN SAMEWERKING MET DE KLANTEN

De Martin’s Hotelgroep heeft geen directe invloed op het gedrag van zijn klanten. Toch proberen we hen aan te zetten om op een verantwoordelijke manier met het milieu om te gaan tijdens hun verblijf in onze hotels. We doen dat met verschillende acties :

ACTIES MET DE LEVERANCIERS

We informeren onze leveranciers en onderaannemers voortdurend hoe we als Martin’s Hotelgroep willen omgaan met het milieu.

> We verwijzen naar de website van Martin’s Hotels op de bestelbonnen

> We zetten de EMAS- en ISO14001-logo’s en eventuele andere labels (Groene Sleutel en Eco-Dynamische Onderneming) op al ons drukwerk en op onze bestelbonnen

> We voegen milieucriteria toe aan de selectie van nieuwe leveranciers

> We passen de Gedragscode van Martin’s Hotels toe in het aankoopproces.

Bovendien brengt het beleid van duurzame aankopen de noodzaak mee om rekening te houden met de milieuprestaties en de kosten tijdens de volledige levensduur van de aangekochte goederen en diensten, met inbegrip van de planning, de aankoop, het gebruik en de recyclage op het einde van de levensduur. Sommige kostenelementen van de milieufactoren in het kader van offerteoproepen omvatten onder andere de exploitatiekosten, de indirecte kosten, de administratieve/operationele kosten en de begininvestering waardoor het mogelijk is nadien te bezuinigen, evenals de liquidatiekosten. Bij Martin’s Hotels vertaalt zich dat door :
N

langetermijnrelaties met de leveranciers op te bouwen en in stand te houden die een beduidende invloed hebben op het milieu;

N

de voorkeur te geven aan locale leveranciers en/of leveranciers die als doel hebben te werken en te investeren in de bescherming van het leefmilieu;

N

de voorkeur te geven aan lokale, natuurlijke, gerecycleerde/recycleerbare en seizoensproducten;

N

de leveranciers aan te moedigen onze gedragscode over te nemen;

N

de binnenkomende afvalstroom zo veel mogelijk te beperken en het afval dat inherent is aan de hotelactiviteit zo goed mogelijk te recycleren;

N

de Total Cost Of Ownership (TCO) voortdurend te analyseren en de kringloopeconomie te bevorderen (leasing/huurcontracten evenals schenkingen van niet-standaardproducten aan menslievende verenigingen);

N

uitsluitend te werken met erkende leveranciers in de 3 gewesten en zich 100% te conformeren met de technisch-wettelijke eisen inzake veiligheid, conformiteit en onderhoud van de technische uitrusting.

ACTIES INZAKE DE BOUWTECHNIEK EN -UITRUSTING

Een actieplan moet ervoor zorgen dat alle initiatieven bijdragen tot een lagere milieu-impact van al onze gebouwen op het vlak van energie- en waterverbruik. We controleren dan ook maandelijks het verbruik om te kunnen ingrijpen waar nodig. Met al deze acties samen hopen we de milieuprestaties van de Martin’s Hotelgroep gevoelig te verbeteren.

ONZE DOELSTELLINGEN

ONZE DOELSTELLINGEN

Martin’s Hotels heeft zich verbonden tot het behalen van een geheel van strategische doelstellingen op het vlak van de milieuprestaties.

DOELSTELLINGEN 2014 - 2018

WATER EN ENERGIE
 • Vermindering van het waterverbruik : – 11 %
 • Vermindering van het verbruik van gas : – 14 %
 • Verminderd elektriciteitsverbruik : – 9 %
AANKOOP
 • 80 % komt van vaste leveranciers die onze gedragscode onderschrijven (in % van de uitgaven)
 • Minimum 50% van voeding en water (in % van de uitgaven) wordt in de buurt aangekocht (<=300km)
AFVAL
 • Minimum 30% van het totale afval wordt gesorteerd (in % van de uitgaven of in kg)
CO2-uitstoot van de bedrijfswagens
 • Minimum 65% van de wagens stoten maximum 115g CO2 uit

DOELSTELLINGEN 2011 - 2013

AANKOOP: VOEDING
 • Aankoop: Voeding van Belgische oorsprong : 30 % (in €) – Te behouden prestaties
AANKOOP: ECOLOGISCHE ONDERHOUDSPRODUCTEN
 • Aankoop: Ecologische onderhoudsproducten : 25 % (in €) – Te behouden prestaties
AANKOOP: WATER
 • Aankoop: Water van Belgische oorsprong : 70 % (in €) – Te behouden prestaties
AFVAL
 • Afval: Sorteren van karton en glas (in €) : 25 % Te behouden prestaties

WebSites : www.martinshotels.com  www.tomorrowneedstoday.com

Contacteer EMAS Martin’s Hotels : emas@martinshotels.com

 

HET MARTIN’S HOTELS CONTACT TEAM (beperkt comité)

AUDIT ENVIRONNEMENTAL

Audit Environnemental conducted by Vinçotte
EMAS certificate number BE-RW-000041
ISO 14001 certificate number: 15EMS840

HET MARTIN’S HOTELS CONTACT TEAM (beperkt comité)

AUDIT ENVIRONNEMENTAL

Audit Environnemental conducted by Vinçotte
EMAS certificate number BE-RW-000041
ISO 14001 certificate number: 15EMS840

Krediet : Ontwerp & ontwikkeling van de interactieve versie: Sense Brussels SCRL